Laaduntarkkailu ja -seuranta integroituu osaksi tuotantoketjua

Ajanmukaisissa ja uusinta tekniikkaa hyödyntävissä tuotantotiloissamme tehdään maailman mittakaavassakin mitaten ykköslaatua!

Laaduntarkkailu ja -seuranta ovat integroitu osa koko tuotantoketjua niin tarhalla, tuotannossa kuin myynnissäkin.
Jokaisen nahkan jokaista työvaihetta seurataan QFoxia varten kehitetyssä online-järjestelmässä, mikä mahdollistaa asiakkaan nahkojen
yksilöllisen käsittelyn ja tarkan jäljitettävyyden.

Nykyaikaiset tuotantotilat

Tuotantotilamme on suunniteltu asiantuntevasti ja tehokkaasti.
Esimerkiksi tuotantotilojen ilmanvaihto on varustettu nykytekniikalla siten,
että homeen ja bakteerien muodostuminen vähentyy ja tuotannon lämpötila pysyy mahdollisimman tasaisena.

Tuotannon työvaiheet on suunniteltu saumattomaksi prosessiksi henkilöstön hyvinvointi ja työergonomia huomioiden.

Nykyaikaiset tuotantotilat
Henkilöstö

Henkilöstö

Panostamme henkilöstön koulutukseen ja pysyvyyteen, joiden merkitys korostuu erityisesti tuotannon käsityövaltaisissa ja erityistä ammattitaitoa vaativissa vaiheissa. Jatkuvalla koulutuksella varmistamme, että henkilöstöllä on aina käytössään alan uusin tietotaito.

Panostus henkilöstöömme on samalla panostus asiakkaidemme saamaan laadukkaaseen palveluun.