Info om QFox Oy

QFox OY:s moderna förbehandlingsanläggning har färdigställd till Himango i slutet av år 2017.
Från denna centrala lägen betjänar vi området av hela Norra Österbotten och Mellersta Österbotten och efter kundens behov även vidare.

QFox ägarstruktur

QFox ägarstruktur består av regionens farmare och som ett investmentbolag verkande andelslag PPO.
Som en startsignal till grundandet av företaget uppkom om behoven av regionens farmare.

Traditionellt och betydande pälsproduktionsområde förtjänar egen, lokalt verkande förbehandlingsanläggning för pälshantering.
Farmare som är med i vår verksamhet, har årtionden erfarenhet om farmning och organisering av olika arbetsfasen i produktion.

Verksamheten grundar sig på innovativt arbetshetsmiljön

Vår verksamhet grundar sig på innovativt arbetsmiljön, där framhävs

  • kvalitet
  • ansvarsfullhet
  • miljövärden och återvinning
  • kundnöjdhet
  • personalens hälsa

I dessa sektorer vi vill utveckla oss hela tiden till ännu bättre, så att vi kan befrämja verksamhetsförutsättningar och färdigheter av samarbete för farmare.
En bra och yrkeskunnig personal höjer förädlingsvärden av päls på ett betydande sätt, vilket syns till våra kunder som bättre försäljningspris av slutprodukten.

Ansvarsfullhet är viktig för oss

Ansvarsfullhet är viktig för oss

Ansvarsfullhet är viktig för oss. I vår verksamhet framhävs både socialt och ekonomiskt ansvar. Vi vill säkerställa att socialt ansvar förverkligas i hela kedjan – som välmågan för såväl djuren som människorna och miljön.

Ekonomiskansvar betyder bland annat det att vi är en del av cirkulationsekonomin. Till alla av produktion uppkommande avfall har säkerställt vidareförädling – inget går till spillo.

Vi håller viktig även för våran del att förbättra förutsättningar för pälsdjursuppfödning i Norra- och Mellersta Österbotten, där branschen har traditionellt varit en betydande sysselsättnings- och skatteinkomskälla.