Kvalitetskontroll och -uppföljning integreras som en del av produktionskedjan

I vår moderna och med senaste teknik utnyttjande produktionsutrymmen framställes toppkvalitet, även i världsomfattande skalan!

Kvalitetskontroll- och uppföljning är en integrerad del av produktionskedjan såväl i farmen, produktion och försäljning.
Varje arbetsmoment för varje skinn uppföljs med för QFox utvecklad online-system,
som möjliggör individuell behandling och exakt spårbarhet av kundens skinn.

Moderna produktionslokalen

Vår produktionslokalen är planerad sakkunnig och effektivt.
Till exempel luftventilationen i produktionslokalen är utrustade med modern teknik, så att bildning av mögel och bakterier minskas och temperaturen i lokalen hålls så jämn som möjligt.

Arbetsfasen i produktionen är planerad som en skarvlös process och med beaktande av arbetsergonomi.

Moderna produktionslokalen
Personal

Personal

Vi satsar för utbildningen och varaktighet av personal, vars betydelse framhävs särskild i produktionsfas som kräver handarbete och specialkunskap. Vi garanterar med fortgående utbildning att på personalen har alltid branschens senaste kunnande tillgängligt.

Satsning på vår personal är samtidigt satsning för första klassens service till våra kunder.